Туристически информационен център на Велико Търново

Туристически информационен център на Велико Търново

ЕКСКУРЗИИ

„Царевград Търнов” ЕООД отдава под наем имот на АЕК “Самоводска чаршия”

„Царевград Търнов” ЕООД отдава под наем имот, находящ се в град Велико Търново, АЕК “Самоводска чаршия”,представляващ самостоятелен обект в сграда.

За повече информация, можете да се обадите на тел: 0887 659 829 или да ни пишете на e-mail: tic@velikoturnovo.info.