Туристически информационен център на Велико Търново

Туристически информационен център на Велико Търново

ЕКСКУРЗИИ

Експониране на витрина с библиотечни материали по случай Деня на будителите

Библиотека „Искра” при Народно читалище „Искра-1896” – Велико Търново- 09:00 ч.