Туристически информационен център на Велико Търново

Туристически информационен център на Велико Търново

Детска работилничка за изработване на сурвакници

Детска работилничка за изработване на сурвакници

10:00 – 15:00 ч.

фоайе на ІІІ етаж на Община Велико Търново