Туристически информационен център на Велико Търново

Туристически информационен център на Велико Търново

Съчетайте празника на град Велико Търново (22 Март 2019) с вашият пръв водолазен курс (23 и 24 Март)!