Туристически информационен център на Велико Търново

Туристически информационен център на Велико Търново

ЕКСКУРЗИИ

Резба миниатюра

Ателие за миниатюрна резба

 

Майстор Кирил Томанов изработва миниатюри от дърво, кост, камък и сребро. Използва традиционни технологии характерни за византийската култура, навлезли по нашите земи след покръстването на България през IX в. Член е на „Българско иконографско дружество“ от създаването му и на „Световната организация на миниатюристите“ – АМА със седалище Ню Йорк. През 2011 г. получава награда на Лондонското Кралско Дружество за миниатюра, за най-добра миниатюрна пластика, с което става член на същото дружество.Местоположение