Туристически информационен център на Велико Търново

Туристически информационен център на Велико Търново

ЕКСКУРЗИИ

Зограф

Венцислав Щърков работи на Самоводска чаршия още от самото й създаване през 1979 г. Изработва православни икони по оригинална, средновековна техника /яйчна темпера върху дърво/. Използва също и различни стари византийски техники, което допринася за уникалноста на иконите.

ул. "Георги С. Раковски" 27

Местоположение