Туристически информационен център на Велико Търново

Туристически информационен център на Велико Търново

ЕКСКУРЗИИ

Куюмджия

Когато влезете в работилница на Тодор Кушлев, не може да не ви направи впечатление атмосферата, която цари вътре. Стари дървени шкафове, инструменти, направени от дърво, и човек, който търпеливо седи зад тезгяха, а пред него гори спиртна лампа. В устата на майстора виждате някаква странна метална тръбичка и той от време на време с нея духа през пламъка, за да нагрее или залепи малки сребърни детайли. Бижутерите познават този начин на работа с духалка и спиртна лампа, но това е забравен начин на работа. За Тодор Кушлев обаче това е традиция, а неговата специалност е филигран - стара бижутерска техника, при която от метална нишка (сребърна или златна) се изработва подобен на нежна дантела мотив.

ул. „Георги С. Раковски“ 23

Местоположение