Туристически информационен център на Велико Търново

Туристически информационен център на Велико Търново

ЕКСКУРЗИИ

Грънчар

Майсторката Нина изработва автентичната сграфито керамика, позната още от Средновековието. Тя е характерна единствено за Търновския регион и е известна също под името „царска“ керамика.

ул. "Георги С. Раковски" 21

Местоположение