Туристически информационен център на Велико Търново

Туристически информационен център на Велико Търново

ЕКСКУРЗИИ

Музей „Затвор“

Затворът-музей се намира южно от изградения през 1872 г. от майстор Колю Фичето конак, в който сега се помещава експозицията “Възраждане и Учредително събрание”. Строителство на затвора започва около средата на XIX в. През 1854 г. той вече се използва по предназначение.

Сградата е изградена изцяло от камък, с дебелина на стените 0,70–0,90 м. Постройката има един приземен и два горни етажа. Северно и западно от нея са разположени два вътрешни двора, оградени от високи зидове и спомагателни постройки. В единият е извършвано оковаването на затворниците, а другият е предназначен за разходки.

В годините на османското владичество са използвани трите етажа на сградата. След Освобождението на България са пристроени нови помещения, а затворът функционира като етапен до 1954 г.

Експозицията е разгъната в приземния и на първия етаж. Направена е възстановка на интериора на три от килиите и карцера, функционирали по времето на борбите за национално освобождение. В помещението за мъчения са представени уредите, с които са извършвани инквизиции, както и описание на най-често прилаганите изтезания. В коридора на първия етаж върху табла са изписани имената на 399 поборници, лежали в Търновския затвор. Върху отделно фототабло са портретите на най-значимите личности, затваряни тук – Филип Тотю, Стефан Караджа, Васил Левски, Тодор Каблешков, Бачо Киро, Георги Измирлиев, Тодор Кирков и др.

Адрес:

пл. "Съединение" №1, Велико Търново

Как се стига до тук:

Автобуси , които спират близо 20, 40, 50,110

Телефон:

За групови посещения :

062 622 148

0887 659 829

plamen@velikoturnovo.info

tic@velikoturnovo.info

0885 105 282 и 062 638 841Работно време

Април - Октомври: 9:30 - 17:30
Ноември - Март: 9:30 - 17:30
Почивни дни: неделя и понеделник

Профилактика

Влизането на посетители се преустановява 30мин. преди края на работното време.Местоположение