Туристически информационен център на Велико Търново

Туристически информационен център на Велико Търново

ЕКСКУРЗИИ

Музей „Възраждане и Учредително събрание“

Музеят “Възраждане и Учредително събрание” се намира в севрната част на площад “Съединение” в гр. Велико Търново. Експозицията е разположена в сграда на стария турски конак. Този архитектурен паметник е изграден през 1872 г. от големия възрожденски строител майстор Колю Фичето. Представлява кръстовидна сграда с арковидно оформен вход от север.

Теренът, върху който е изградена, е предопределил архитектурното и решение – от север етажите са два, а от юг – четири. През 1985 г. е завършена адаптацията на сградата с оглед предназначението и за музей. Експозицията е разгъната на три от етажите.На първия етаж са представени паметници илюстриращи развитието на християнското изкуство през периода на османското владичество. Централно място заема внушителната колекция от икони: от средата на XVI в., произведения на Тревненската живописна школа, икони-примитиви, произведения на първите академично школувани художници – Станислав Доспевски и Николай Павлович. В експозицията са показани творби на майсторите-резбари – царски двери, кръстове, апостолски фризове; църковна утвар; светогорски икони-щампи; плащеница от 1559 г.

В останалата част на залата е представено икономическото развитие на Търново и региона през епохата на Възраждането. Показани са предмети и документи, свързани със 17 от практикуваните в града 22 занаята – златарство, грънчарство, железарство, кожарство, шивачество, кожухарство и др. Илюстрирани са вътрешните и международни връзки на търновските търговци, както и зараждането на фабричното производство. Чрез макети и фотоси е показано развитието на архитектурата и строителството през епохата. Специално място е отделено на великолепните архитектурни паметници създадени от Уста Колю Фичето.

На втория етаж, чрез веществен и документален материал са представени етапите и най-важните моменти от национално-освободителната борба на населението от Търновския край през епохата на османското владичество – хайдушко движение, Първо и Второ Търновски въстания, Велчова завера, Хаджиставрева буна, въстание на капитан дядо Никола, действията на четите на Филип Тотю, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Априлското въстание, Руско-турската война от 1877–1878 г. Специално внимание е отделено на борбата за независима българска църква, развитието на образователното дело и читалищната дейност.На третия етаж е възстановена залата, в която е проведено Учредителното събрание в Търново през 1879 г., поставило основите в развитието на съвременна България.

За групови посещения :

062 622 148

0887 659 829

plamen@velikoturnovo.info

tic@velikoturnovo.info

Адрес:

пл. "Съединение" №1,
5000 Велико Търново

Как се стига до тук:

Автобуси , които спират близо 20, 40, 50,110

Телефон:

За групови посещения :

062 622 148

0887 659 829

plamen@velikoturnovo.info

tic@velikoturnovo.info

0885 105 282 и 062 638 841Работно време

Април - Октомври: 9:00 - 18:00
Ноември - Март: 9:00 - 17:30
Влизането на посетители се преустановява 30 мин. преди края на работното време.

Профилактика

вторник 9:00 - 12:00Местоположение