Туристически информационен център на Велико Търново

Туристически информационен център на Велико Търново

Плаковски Манастир "Св. Пророк Илия"

На 2км западно от Капиновския се намира Плаковският манастир "Св. Пророк Илия". Основан е от цар Иван Асен II в очертанията на стара крепост, руините на коя­то съществуват в близката местност Балаклия, или Манастирището. Опожарен е през 1393г. и възстановен отново в 1450 година. Ограбван е и изпепеляван още 5 пъти - 1595, 1706, 1794, 1835 и 1842 година. Последното му възстановяване започва през 1845г. от майстор Колю Фичето. Църквата е изградена през 1845г. Тя е просторна едноапсидна, еднокорабна, засводена с висок купол. В нея се пази иконата "Христос Велик архиерей с 12-те апостоли", рисувани от Захарий Зограф през 1845г. Манастирът е известен като главно средище за подготовка на Велчовата завера, разкрита по донос на участник. Тук били заловени видните й ръководители Капитан Георги Мамарчев, Велчо Атанасов-Джамджията, игуменът на манастира хадж ийеромонах Сергии и др. При пожар през 1947г. са унищожени стопанските сгради и крилото с колонадата около входа.Местоположение