Туристически информационен център на Велико Търново

Туристически информационен център на Велико Търново

ЕКСКУРЗИИ

Плаковски Манастир "Св. Пророк Илия"

На 2км западно от Капиновския се намира Плаковският манастир "Св. Пророк Илия". Основан е от цар Иван Асен II в очертанията на стара крепост, руините на коя­то съществуват в близката местност Балаклия, или Манастирището. Опожарен е през 1393г. и възстановен отново в 1450 година. Ограбван е и изпепеляван още 5 пъти - 1595, 1706, 1794, 1835 и 1842 година. Последното му възстановяване започва през 1845г. от майстор Колю Фичето. Църквата е изградена през 1845г. Тя е просторна едноапсидна, еднокорабна, засводена с висок купол. В нея се пази иконата "Христос Велик архиерей с 12-те апостоли", рисувани от Захарий Зограф през 1845г. Манастирът е известен като главно средище за подготовка на Велчовата завера, разкрита по донос на участник. Тук били заловени видните й ръководители Капитан Георги Мамарчев, Велчо Атанасов-Джамджията, игуменът на манастира хадж ийеромонах Сергии и др. При пожар през 1947г. са унищожени стопанските сгради и крилото с колонадата около входа.Местоположение