Туристически информационен център на Велико Търново

Туристически информационен център на Велико Търново

ЕКСКУРЗИИ

Капиновски Манастир "Св. Никола"

Надпис върху апсидата на манастирската църква посочва, че на това място първоначално през 1272 г. е бил построен храм “Св.Тройца”, преустроен през 1835 г. според някои легенди основаването на манастира се приписва на цар Иван Асен II и през периода на Второто българско царство манастирът се превръща във важен религиозен център. С падането на Търновското царство под турска власт манастирът е опожарен и едва в края на 17 в. селяните от близките села успяват да издействат разрешение за възстановяването на манастира. Но поради липсата на султански ферман, преустройството на средновеквната църква е извършвано през нощта и умишлено опушена, за да изглежда старинна.

През 1794 г. за около два месеца игумен на манастира е известният възрожденски деец Стойко Владиславов (Софроний Врачански). Той донася в манастира копие на История Славянобългарская, където тя е преписана.

В началото на 19 в. Започват преустройки и възстановяване на част от сградите в манастира, както и изграждането на нови сгради. През 1856 г. двама патриотични граждани на Елена – Хаджи Теодоси и Хаджи Кесарий даряват голяма сума за построяването на нова жилищна сграда.

Манастирът играе важна роля през Възраждането като през 1830г. в него е създадена книжовна школа, а през 1860 г. той допринася за организирането на въстанието на Хаджи Ставри. Манастирът играе активна роля и при подготовката на Априлското въстание.

Манастирът съхранява богата колекция от икони, организирани около иконостасът, украсен с дърворезба: икона на Св.Богородица, най-вероятно рисувана от Папа Витан, представянето на Дева Мария, Св.Менас, Архангел Михаил и др. Колекцията съдържа и иконографски творби от близкия плаковски манастир. Изследване показва, че ниакои от най-известните художници от Тревненската художествена школа са работили именно в Къпиновския манастир.

Манастирът е отворен за посетители от 7 до 19ч и предлага възможност за нощуване.Местоположение