Туристически информационен център на Велико Търново

Туристически информационен център на Велико Търново

ЕКСКУРЗИИ

Манастири

Арбанашки Манастир "Св. Николай"

Арбанашки Манастир "Св. Николай"

Манастирът „Св. Никола" е разположен в малка долина в югозападния край на Арбанаси. Основаването му е свързано със ...

Арбанашки Манастир "Успение Богородично"

Арбанашки Манастир "Успение Богородично"

Арбанашкият манастир „Успение Богородично" се намира в северозападния край на едноименното селище. Вероятно и той ...

Капиновски Манастир "Св. Никола"

Капиновски Манастир "Св. Никола"

Надпис върху апсидата на манастирската църква посочва, че на това място първоначално през 1272 г. е бил построен храм ...

Килифаревски Манастир

Килифаревски Манастир

Тексът е подготвен от доц. д-р Мирко РобовЗам. Ръководител на разкопките  Килифаревският манастир на Теодосий ...

Манастир "Света Троица"

Манастир "Света Троица"

Патриаршеският манастир „Св. Троица" се намира на 6км северно от Велико Търново. В скалите има пещери, в ...

Петропавловски Манастир

Петропавловски Манастир

Петропавловският манастир край гр. Лясковец води легендарното си начало от първата половина на Х в. Наричалсее "Боянов ...

Плаковски Манастир "Св. Пророк Илия"

Плаковски Манастир "Св. Пророк Илия"

На 2км западно от Капиновския се намира Плаковският манастир "Св. Пророк Илия". Основан е от цар Иван Асен II в ...

Преображенски манастир

Преображенски манастир

Най-големият сред великотърновските манастири и четвърти в страната е Преображенският манастир. Разположен е на 7 км от ...