Туристически информационен център на Велико Търново

Туристически информационен център на Велико Търново

ЕКСКУРЗИИ

Самоводска чаршия - улицата на занаятите във Велико Търново

01 Сувенирен магазин

02 ROOSTER Hostel

03 Художествено ателие

04 хан Хаджи Николи

05 Грънчар

06 Куюмджия

07 Тъкачница

08 Ножар

09 Зограф

10 Билкопродавница

11 Резба миниатюра

12 Тоалетна

13 Художествена обработка на дърво

14 Кадаиф

15 Фурна

16 Бакалия

17 Кожар

18 Шекерджийница

19 Бакърджия

20 Винен дегустационен център

21 Бижутерийница

22 Дърворезбар

23 Hipster Art Bar

Информация за всеки отделен обект, можете да намерите ТУК