Туристически информационен център на Велико Търново

Туристически информационен център на Велико Търново

IV–та научно-педиатрична конференция “ Социално значими заболявания в детската възраст ”

IV – та  научно-педиатрична конференция  “ Социално значими заболявания в детската възраст ” 16-17 март

IV – та научно-педиатрична конференция “ Социално значими заболявания в детската възраст ” 16-17 март

IV – та  научно-педиатрична конференция  “ Социално значими заболявания в детската възраст ” ...

19.01.2018